เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด รุ่น305A

เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด รุ่น305A  มีเสียงแจ้งค่าระดับน้ำตาลที่วัดได้ อ่านผลภายใน 8 วินาที สามารถบันทึกค่าได้ 300 ค่า เพิ่มเติม

เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด รุ่น305A

 

Description

 

เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด รุ่น305A มีเสียงแจ้งค่าระดับน้ำตาลที่วัดได้ อ่านผลภายใน 8 วินาที สามารถบันทึกค่าได้ 300 ค่า เพิ่มเติม

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 1735/2566

เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด รุ่น305A

    

      BGM305A

คุณสมบัติ เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด รุ่น305A

-มีเสียงแจ้งค่าระดับน้ำตาลที่วัดได้

-สามารถอ่านผลได้ภายใน 8 วินาที

-มีหน่วยความจำสามารถบันทึกค่าได้ 300 ค่า

-สามารถดูค่าเฉลี่ย 7 วัน, 14 วัน, 30 วัน, 2 เดือน และ 3 เดือน ได้

 คำเตือน       

-ใช้เครื่องตามคำแนะนำของแพทย์ และคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด          

 

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-3NW ติดต่อgertex medical

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.