เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น MD300C1

เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น MD300C1 อุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด (Oxygen Saturation) สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก รวมทั้งยังสามารถใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจ   ใช้งานโดยการหนีบที่บริเวณปลายนิ้วของผู้ใช้งาน เพิ่มเติม

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร MD300C1
64-2-2-2-0001628

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร MD300C1 คุณสมบัติ  

-สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก

-การแสดงผลหน้าจอ LED

-แสดงค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด SpO2

-แสดงอัตราการเต้นชีพจร PR

-แสดงสถานะแบตเตอรี่

– รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร JPD-500D สำหรับติดต่อสอบถาม

 

Description

 

เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น MD300C1 อุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด (Oxygen Saturation) สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก รวมทั้งยังสามารถใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจ   ใช้งานโดยการหนีบที่บริเวณปลายนิ้วของผู้ใช้งาน   เพิ่มเติม

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 1735/2566

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร MD300C1
64-2-2-2-0001628

    

   #MD300C1

เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น MD300C1 คุณสมบัติ

-สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก

-การแสดงผลหน้าจอ LED

-แสดงค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด SpO2

-แสดงอัตราการเต้นชีพจร PR

-แสดงสถานะแบตเตอรี่

คำเตือน/ข้อควรระวัง

– ห้ามใช้ในบริเวณที่มีการใช้ MRI หรือ CT และอาจได้รับผลกระทบจากเครื่องศัลยกรรมไฟฟ้า (ESU)

– ใช้เพื่อประกอบการประเมินผู้ป่วยเท่านั้น ต้องใช้วิธีการประเมินอื่น ๆ และการสังเกตร่วมด้วย

– ห้ามใช้ในบริเวณที่มีการระเบิด

-อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-3NW ติดต่อgertex medical

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.