เครื่องดูดเสมหะ 7A-23B

เครื่องดูดเสมหะ 7A-23B  เครื่องซัคชั่น  มีขวดบรรจุของเหลว 2 ขวด แรงดูด≥ 90kPa  อัตราการไหล ≥ 40L/min  (760 mmHg) เพิ่มเติม

เครื่องดูดเสมหะ 7A-23B
64-2-2-2-0007763

 

Description

 

เครื่องดูดเสมหะ 7A-23B  เครื่องซัคชั่น  มีขวดบรรจุของเหลว 2 ขวด แรงดูด≥ 90kPa  เพิ่มเติม

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 1735/2566

เครื่องดูดเสมหะ 7A-23B

    

    suction7A-23B

คุณสมบัติ เครื่องดูดเสมหะ 7A-23B

    -แรงดูด ≥ 90kPa

    -อัตราการไหล ≥ 40L/min  (760 mmHg)

    -ขวดบรรจุของเหลว 2*2500 ml

    -ตารางสรุปคุณสมบัติเครื่องดูดเสมหะ 7A-23B

คุณสมบัติ 7A-23B  
แรงดูด ≥ 90kPa
อัตราการไหล ≥ 40L/min  (760 mmHg)
ขวดบรรจุของเหลว 2*2500 ml

 

คำเตือน       

-ใช้เครื่องตามคำแนะนำของแพทย์ และคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด          

 

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-3NW ติดต่อgertex medical

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.