เครื่องดูดเสมหะ 7E-D

เครื่องดูดเสมหะ 7E-D เครื่องซัคชั่น เครื่องดูดเสมหะพกพา ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา(6.5 กิโลกรัม) ใช้ไฟ3ระบบ(กระแสตรง กระแสสลับ และแบตเตอรี่)  เพิ่มเติม

เครื่องดูดเสมหะ 7E-D

Description

 

เครื่องดูดเสมหะ 7E-D  เครื่องซัคชั่น เครื่องดูดเสมหะพกพา ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา(6.5 กิโลกรัม) ใช้ไฟ3ระบบ(กระแสตรง กระแสสลับ และแบตเตอรี่)  เพิ่มเติม

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 1735/2566

เครื่องดูดเสมหะ 7E-D
64-2-2-2-0007763

    

     #suction7E-D

คุณสมบัติ เครื่องดูดเสมหะ 7E-D

    -เครื่องดูดเสมหะพกพา ขนาดเล็ก* น้ำหนักเบา** 

    -แรงดูด ≥0.075 MPa

   – อัตราการไหล ≥ 15L/min

    -ขวดบรรจุของเหลว 1*1000 ml

    -น้ำหนักเครื่อง ** 6.5 กิโลกรัม

   – ขนาดเครื่อง* 280 x 196 x 285 มม.

    -ใช้ไฟได้ 3 ระบบ กระแสตรง กระแสสลับ และแบตเตอรี่

    – ตารางสรุปคุณสมบัติ

คุณสมบัติ  7E-D    
แรงดูด ≥0.075 MPa
อัตราการไหล ≥ 15L/min
ขวดบรรจุของเหลว 1*1000 ml
น้ำหนักเครื่อง ** 6.5 กิโลกรัม
ขนาดเครื่อง* 280 x 196 x 285 มม.
ใช้ไฟได้ 3 ระบบ กระแสตรง กระแสสลับ และแบตเตอรี่

 

คำเตือน       

-ใช้เครื่องตามคำแนะนำของแพทย์ และคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด          

 

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-3NW ติดต่อgertex medical

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.