เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร MD300C1
เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น MD300C1
เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น MD300C1 อุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด (Oxygen Saturation) สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก รวมทั้งยังสามารถใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจ   ใช้งานโดยการหนีบที่บริเวณปลายนิ้วของผู้ใช้งาน เพิ่มเติม [caption id="attachment_780" align="aligncenter" width="450"]เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร MD300C1 64-2-2-2-0001628[/caption]

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร MD300C1 คุณสมบัติ  

-สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก -การแสดงผลหน้าจอ LED -แสดงค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด SpO2 -แสดงอัตราการเต้นชีพจร PR -แสดงสถานะแบตเตอรี่ - รายละเอียดเพิ่มเติม เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร JPD-500D สำหรับติดต่อสอบถาม  
not rated Read more
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร MD300C29
เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น MD300C29
เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วรุ่น MD300C29 สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก แสดงค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด SpO2 อัตราการเต้นชีพจร PR  แสดงผลหน้าจอ OLED เพิ่มเติม เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจร MD300C29  
not rated Read more
เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง AUTOCPAP Ecostar Auto
เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง Ecostar Auto
 เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องแบบปรับความดันอัตโนมัติ  (Auto-CPAP)  เพิ่มเติม เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง AUTOCPAP Ecostar Auto
not rated Read more
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน 7F-5 8 10 W
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-10W
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน  7F-10W  ช่วงการไหล 0-10 ลิตร/นาที   ความเข้มข้นของO2 95.5%-87  เพิ่มเติม
 
[caption id="attachment_696" align="aligncenter" width="300"]เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-10W 64-2-2-2-0006774[/caption]   เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-10W สำหรับติดต่อสอบถาม
not rated ฿34,000.00 Add to cart
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน 7F-3NW
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-3NW
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 9F-3์NW ความเข้มข้นของออกซิเจนที่ได้ 90% ช่วงการไหล 0.5-3 ลิตร/นาที  น้ำหนักเครื่อง9.8  กิโลกรัม ใช้เป็นเครื่องพ่นละอองยาได้ มีอินฟราเรดรีโมทคอนโทรล   เพิ่มเติม เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน 7F-3NW    
not rated ฿13,400.00 Add to cart
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน 5 W
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-5W
  เครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศ ช่วงไหล 0.5-5ลิตร/นาที ความเข้มข้นของO2 95.5%-87% เพิ่มเติม [caption id="attachment_696" align="aligncenter" width="300"]เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-5 8 10 W 64-2-2-2-0006774[/caption]   gertex medical
not rated ฿16,500.00 Add to cart
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน 8 W
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-8W
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน  7F-8W ช่วงการไหล 0-8ลิตร/นาที  ได้ความเข้มข้นของออกซิเจน 95.5%-87% ต่อกับเครื่องพ่นละอองได้ เพิ่มเติม [caption id="attachment_696" align="aligncenter" width="300"]เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-8W 64-2-2-2-0006774[/caption] #oxycon7f-8w   gertex medical
not rated ฿18,600.00 Add to cart
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน 8F-3AW,8F-5AW
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 8F-3AW
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 8F-3AW ขนาดพกพา น้ำหนักเบา ช่วงการไหล 0-3 ลิตร/นาที สามารถต่อชุดพ่นยาได้ พร้อม อินฟราเรดรีโมทคอนโทรล  รายละเอียดเพิ่มเติม เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน 8F-3AW,8F-5AW
not rated ฿13,600.00 Add to cart
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน 8F-5AW
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 8F-5AW
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 8F-5AW  ความเข้มข้นของออกซิเจนที่ได้ 95.5 %-87%   ช่วงการไหล 0-5 ลิตร/นาที    ต่อกับเครื่องพ่นละออง  Nebulizerได้   เพิ่มเติม   เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน 8F-5AW     เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 8F-5AW สำหรับติดต่อสอบถาม
not rated ฿18,000.00 Add to cart
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน 9F-3BW
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 9F-3BW
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 9F-3BW ความเข้มข้นของออกซิเจนที่ได้ 93% + 3%  การไหล0.5-3 ลิตร/นาที  ที่ nominal pressure 7 kPa  น้ำหนักเบา 10.50  กิโลกรัม มีเสียงพูดขณะใช้งาน  เพิ่มเติม เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน 9F-3BW        
not rated ฿13,600.00 Add to cart
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน JAY-5BW
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน JAY-5BW
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน JAY-5BW ช่วงการไหล 0.5-5 l/min ความเข้มข้นของออกซิเจน 93% +/- 3% มีฟังก์ชันการพ่นละอองยา  (Nebulizer)  เพิ่มเติม เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน JAY-5BW
not rated ฿16,500.00 Add to cart
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน JAY-10
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน JAY10
เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน JAY10  ช่วงการไหล 0.5-10 l/min ความเข้มข้นของออกซิเจน93% +- 3% สามารถพ่นละออง (Nebulizer) ได้ เพิ่มเติม เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน JAY-10  
not rated ฿34,000.00 Add to cart