ถุงน่อง-ผ้ายืด-ถุงเท้าที่มีแรงรัด เช่น ถุงน่อง จ๊อป อัลตร้าเชียร , ถุงน่องชนิดปลายเปิด จ๊อป , ผ้ายืดสวมแขน-มือจ๊อปเบลล่าไลท์ , ถุงเท้า เซนซิฟุท ไดเอเบติค  เพิ่มเติม

ถุงน่อง-ผ้ายืด-ถุงเท้าที่มีแรงรัด เช่น Jobst ถุงน่อง ถุงสวมมือ แขน

 

  #CompressiveStocking

ถุงน่อง-ผ้ายืด-ถุงเท้าที่มีแรงรัด

ถุงน่อง Jobst  ถุงน่องที่มีแรงรัด

 

 ถุงน่องจ๊อปอัลตร้าเชียร (Jobst Ultrasheer)

ถุงน่องจ๊อป อัลตร้าเชียร์

 ถุงน่องจ๊อป รุ่น SENTITIVE (Jobst Ultrasheer sensitive)

ถุงน่องจ๊อป อัลตร้าเชียร์ รุ่นเซ็นซิทีฟ Jobst Ultrasheer sensitive

 ถุงน่องชนิดปลายเปิดจ๊อป (Jobst Relief)

ถุงน่องชนิดปลายเปิด จีอป

 ถุงน่องสำหรับผู้ชายจ๊อป (Jobst For Men)

ถุงน่องสำหรับผู้ชาย จ๊อป

 ถุงน่องจ๊อปอัลเซอร์แคร์ ( Jobst ulcer Care)

ถุงน่องจ๊อปอัลเซอร์แคร์

 ถุงน่องจ๊อปมาเทอร์นิตี้ (Jobst maternity)

ถุงน่อง-ผ้ายืด-ถุงเท้าที่มีแรงรัด ถุงน่องจ๊อป สำหรับคนท้อง

 

ผ้ายืดสวมแขน มือ Jobst Bella lite

 ผ้ายืดสวมแขนจ๊อปเบลล่าไลท์  (Jobst Bella Lite Armsleeve)

ผ้ายืดสวมแขนจ๊อปเบลล่าไลท์

ผ้ายืดสวมมือ จ๊อปเบลลาไลท์ ( Jobst Bella Lite Guantlet)

ผ้ายืดสวมมือจ๊อปเบลล่าไลท์ 

 ถุงเท้า เซนซิฟุท ไดเอเบติค ( Sensifoot Diabetic Sock)      

ถุงเท้า เซนซิฟุท ไดเอเบติค ถุงเท้าเบาหวาน

 

 

 การเลือกขนาดถุงน่อง-ผ้ายืด-ถุงเท้า   

วัดขนาด และ เปรียบเทียบตามตาราง

ถุงน่อง-ผ้ายืด-ถุงเท้าที่มีแรงรัด คำเตือน

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

 สอบถามเพิ่มเติม 

เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล gertex medical