ถุงน่อง-ผ้ายืด-ถุงเท้าที่มีแรงรัด เช่น ถุงน่อง จ๊อป อัลตร้าเชียร , ถุงน่องชนิดปลายเปิด จ๊อป , ผ้ายืดสวมแขน-มือจ๊อปเบลล่าไลท์ , ถุงเท้า เซนซิฟุท ไดเอเบติค  เพิ่มเติม

ถุงน่อง-ผ้ายืด-ถุงเท้าที่มีแรงรัด เช่น Jobst ถุงน่อง ถุงสวมมือ แขน

 

  #CompressiveStocking

ถุงน่อง-ผ้ายืด-ถุงเท้าที่มีแรงรัด

ถุงน่อง Jobst  ถุงน่องที่มีแรงรัด

 

 ถุงน่องจ๊อปอัลตร้าเชียร (Jobst Ultrasheer)

ถุงน่อง-ผ้ายืด-ถุงเท้าที่มีแรงรัด ; ถุงน่องจ๊อป อัลตร้าเชียร์

 ถุงน่องจ๊อป รุ่น SENTITIVE (Jobst Ultrasheer sensitive)

ถุงน่อง-ผ้ายืด-ถุงเท้าที่มีแรงรัด : ถุงน่องจ๊อป อัลตร้าเชียร์ รุ่นเซ็นซิทีฟ Jobst Ultrasheer sensitive

 ถุงน่องชนิดปลายเปิดจ๊อป (Jobst Relief)

ถุงน่อง-ผ้ายืด-ถุงเท้าที่มีแรงรัด : ถุงน่องชนิดปลายเปิด จีอป

 ถุงน่องสำหรับผู้ชายจ๊อป (Jobst For Men)

ถุงน่องสำหรับผู้ชาย จ๊อป

 ถุงน่องจ๊อปอัลเซอร์แคร์ ( Jobst ulcer Care)

ถุงน่องจ๊อปอัลเซอร์แคร์

 

ผ้ายืดสวมแขน มือ Jobst Bella lite

 ผ้ายืดสวมแขนจ๊อปเบลล่าไลท์  (Jobst Bella Lite Armsleeve)

ผ้ายืดสวมแขนจ๊อปเบลล่าไลท์

ผ้ายืดสวมมือ จ๊อปเบลลาไลท์ ( Jobst Bella Lite Guantlet)

ผ้ายืดสวมมือจ๊อปเบลล่าไลท์ 

 ถุงเท้า เซนซิฟุท ไดเอเบติค ( Sensifoot Diabetic Sock)      

ถุงเท้า เซนซิฟุท ไดเอเบติค ถุงเท้าเบาหวาน

 

 

 การเลือกขนาดถุงน่อง-ผ้ายืด-ถุงเท้า   

วัดขนาด และ เปรียบเทียบตามตาราง

ถุงน่อง-ผ้ายืด-ถุงเท้าที่มีแรงรัด คำเตือน

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

 สอบถามเพิ่มเติม 

เกอร์เท็คซ์ เมดิคอล gertex medical