หัวข้อ

 

บทความต่างๆใน gertex.net 

 

ถุงน่องทางการแพทย์ที่มีแรงรัด
ถุงน่องทางการแพทย์ที่มีแรงรัด ลักษณะ ประโยชน์ โรคที่ห้ามใส่ ชนิด เวลาใดที่ต้องใส่ ข้อปฏิบัติตัวเมือไม่ได้ใส่
ป้องกัน-บำบัดอาการจากเส้นเลือดขอด
ป้องกัน-บำบัดอาการเส้นเลือดขอด 8 วิธี เช่น ใส่ถุงน่องสำหรับผู้มีภาวะเส้นเลือดขอด