หัวข้อ

 

อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE 

        ผลิตภัณฑ์พยุงและบรรเทาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อจากประเทศเยอรมนี ประเภท Every day support  และ Sports Edition  สำหรับส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ข้อมือ เข่า ลำตัว รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปกรณ์พยุงร่างกาย Actimove

คำเตือน brand Gertex

   #sport

Actimove Sports Edition

 Actimove อุปกรณ์พยุงแผ่นหลังและเอว 

อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE เอว
พยุงแผ่นหลัง-เอว
 Actimove Back Stabilizer  Rigid Panel with Pressure Pads SMART Easy-Closing-Pulley-System
 (Actimove อุปกรณ์พยุงแผ่นหลังและเอว พร้อมที่บุรองรัดด้วยระบบSMART Easy-Closing-Pulley)

 

 Actimove สำหรับมือ,ข้อมือ

อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE พยุงนิ้วหัวแม่มือ
สวมข้อมือและนิ้วชนิดคงรูป
      ActimovE Thumb Stabilizer Extra Stays
     (Actimove อุปกรณ์พยุงข้อนิ้วหัวแม่มือชนิดคงรูป)

 

 

           

อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE ข้อมือชนิดพันรอบ
ชนิดพันรอบข้อมือ

   Actimove Wrist Support  Elastic Wrap Around 
   (Actimove อุปกรณ์พยุงข้อมือ ชนิดพันรอบข้อมือ)

 

 

อุปกรณ์พยุงร่างกาย ACTIMOVE มือชนิดปรับขนาดได้

 Actimove Wrist Support Adjustable    
(Actimove อุปกรณ์พยุงข้อมือ ชนิดปรับขนาดได้)

 

 

Actimove สำหรับเข่า

ชนิดเปิดเข่า
Actimove Knee Support Open Patella
(Actimove ชนิดเปิดหัวเข่า) 

 

 

                   
ชนิดเปิดหัวเข่าแบบปรับขนาดได้

A
ctimove Knee Support Open Patella Adjustable
(Actimove ชนิดเปิดหัวเข่า ชนิดปรับขนาดได้)

 

 

 Actimove สำหรับข้อเท้าและเท้า 

Actimove อุปกรณ์พยุงข้อเท้า ชนิดแถบยางยืดรัดพยุงข้อเท้า
ชนิดแถบยางยืดรัดพยุงข้อเท้า

  Actimove Ankle Support Elastic Wrap Around

    (Actimove อุปกรณ์พยุงข้อเท้า ชนิดแถบยางยืดรัดพยุงข้อเท้า)

 

 

 

Actimove อุปกรณ์พยุงข้อเท้า ชนิด ชนิดปรับกระชับได้
ข้อเท้า ชนิดปรับกระชับได้
       Actimove Ankle Support Adjustable
     (Actimove อุปกรณ์พยุงข้อเท้า ชนิด ชนิดปรับกระชับได้ )
 

 

 

 

                                    

 #support

Actimove Everyday Supports สำหรับใส่พยุงส่วนต่างๆทุกวัน  

     Actimove สำหรับหลัง    

Actimove อุปกรณ์พยุงแผ่นหลัง ชนิดแผ่นโฟมที่มีความหนาแน่นสูง สามารถปรับกระชับด้วยแรงรัดแบบ 2 ชั้น
พยุงแผ่นหลัง ที่รัดกระชับ 2 ชั้น

Actimove Back Support High – Density Foam Panel Adjustable Double Layer compression  
( Actimove อุปกรณ์พยุงแผ่นหลัง ชนิดแผ่นโฟมที่มีความหนาแน่นสูง สามารถปรับกระชับด้วยแรงรัดแบบ 2 ชั้น)

 

   Actimove สำหรับเข่า

Actimove สำหรับเข่า
ชนิดปิดหัวเข่า
 Actimove® Knee Support Close Patella
 (Actimoveอุปกรณ์พยุงหัวเข่าชนิดปิดหัวเข่า)
 
               
ชนิดปิดหัวเข่า เสริมแกนพยุงด้านข้าง แบบ 2 แกน
 Actimove® Knee Support Close Patella 2 Stays 
 (Actimoveอุปกรณ์พยุงหัวเข่าชนิดปิดหัวเข่าแบบ2แกน)
 
                 
Actimoveเข่า ชนิดปิดหัวเข่า เสริมแกนพยุงด้านข้าง แบบ 4 แกน
ชนิดปิดหัวเข่า เสริมแกนพยุงด้านข้าง แบบ 4 แกน   
  Actimove® Knee Support Close Patella 4 Stays 
 (Actimoveอุปกรณ์พยุงหัวเข่าชนิดเปิดหัวเข่าแบบ4แกน)
 

       

 

Actimove สำหรับข้อเท้าและเท้า

Actimoveอุปกรณ์พยุงข้อเท้าใช้ได้ทุกวัน
พยุงข้อเท้าใช้ได้ทุกวัน
       Actimove Ankle Support 
      (Actimove อุปกรณ์พยุงเท้า)
 
 
 
                  คำเตือน brand Gertex