อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว  รถเข็นผู้ป่วย,รถเข็นผู้สูงวัย, วอล์คเกอร์, โรเลเตอร์  มีให้เลือกหลายแบบ หลายขนาด เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน  เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไข้  ผู้สูงวัย เพิ่มเติม

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 1935/2566  

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 1735/2566 

อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว

       #mobilityaids

อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว

รถเข็นผู้ป่วย อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว

รถเข็นผู้ป่วย H030C 

อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว รถเข็นผู้ป่วย H030C

รถเข็นนั่งถ่าย JUMAO W36   

อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว รถเข็นนั่งถ่าย JUMAO W36 วางถาดอาหารและหม้อรองถ่ายได้

รถเข็นผู้ป่วยมีที่วางขาและเท้า JUMAO W28   

อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว รถเข็นผู้ป่วยมีที่วางขาและเท้า JUMAO W28

รถเข็นผู้ป่วยเดินทาง W54   

อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว รถเข็นผู้ป่วยเดินทาง W54

รถเข็นผู้ป่วย W40A  

รถเข็นผู้ป่วย W40A

รถเข็นผู้ป่วยขนาดใหญ่ W50A   

อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว รถเข็นผู้ป่วยขนาดใหญ่ W50A

 รถเข็นรุ่นอื่นๆ

    -รถเข็น FS804LABJ       น้ำหนักรถเข็น 7.42 กิโลกรัม  64-2-3-2-0008757

    -รถเข็น FS863L             น้ำหนักรถเข็น 12 กิโลกรัม  64-2-3-2-0008757

    -รถเข็น FS908L             น้ำหนักรถเข็น 13.2 กิโลกรัม  64-2-3-2-0008757

    -รถเข็น FS809               น้ำหนักรถเข็น 16.7 กิโลกรัม  64-2-3-2-0008755

    -รถเข็น FS903               น้ำหนักรถเข็น 17.4 กิโลกรัม  64-2-3-2-0008755

    -รถเข็น FS957L             น้ำหนักรถเข็น 17.9 กิโลกรัม  64-2-3-2-0008757

    -รถเข็นเอนนอนนั่งถ่าย FS609GCJ      น้ำหนักรถเข็น 25.6 กิโลกรัม  65-2-3-2-0002921

รถเข็นนั่งถ่ายและเก้าอี้นั่งถ่าย 

เก้าอี้นั่งถ่าย JM894-PD 

เก้าอี้นั่งถ่าย JM894-PD

รถเข็นนั่งถ่าย FS609   

รถเข็นนั่งถ่าย FS609

รถเข็นนั่งถ่ายและเก้าอี้นั่งถ่ายรุ่นอื่นๆ

 -เก้าอี้นั่งถ่าย FS893L  น้ำหนักเก้าอี้นั่งถ่าย 5.3 กิโลกรัม   65-2-3-2-0002925

-เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L   น้ำหนักเก้าอี้นั่งถ่าย 3.5 กิโลกรัม  65-2-3-2-0002925

เก้าอี้อาบน้ำ

เก้าอี้อาบน้ำ FS798L 

เก้าอี้อาบน้ำ FS798L

 วอล์คเกอร์, โรเลเตอร์

วอล์คเกอร์ JM0913L ( WALKER JM913L )  

วอล์คเกอร์ อุปกรณ์ช่วยเดิน JM0913L

โรเลเตอร์-รถเข็นช่วยเดิน JM0403 

โรเลเตอร์-รถเข็นช่วยเดิน JM0403 (ROLATOR JM0403 )

วอล์คเกอร์ โรเลเตอร์รุ่นอื่นๆ

 -โรเลเตอร์  FS965LH     
          อุปกรณ์ช่วยเดิน   ตัวรถปรับความสูงได้ ระหว่าง 78-90 ซม.   น้ำหนักโรเลเตอร์ 7.4 กก.  65-2-3-2-0002893

-วอล์คเกอร์ พับได้  FS913L   
          อุปกรณ์ช่วยหัดเดิน   พับเก็บได้   ปรับความสูงได้ ระหว่าง 78-96 ซม.   น้ำหนักวอล์คเกอร์ 2.4กก. 65-2-3-2-0002885

 -วอล์คเกอร์ พับได้  FS919L  
          อุปกรณ์ช่วยหัดดิน   พับเก็บได้   ปรับความสูงได้ ระหว่าง 78-96 ซม.  น้ำหนักวอล์คเกอร์ 2.4กก.  65-2-3-2-0002885

 

caution