เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง  weigh apparatus ทั้งเครื่องชั่งน้ำหนักธรรมดา  เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก แบ่งตามการทำงาน ได้แก่ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริง เครื่องชั่งน้าหนักแบบดิจิตอล และเครื่องชั่งน้ำหนักแบบตุ้มเลื่อน รายละเอียด

เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง,เครื่องชั่งน้ำหนักคน

#weighapp

เครื่องชั่งน้ำหนัก รายละเอียด

เครื่องชั่งน้ำหนัก weigh apparatus แบ่งตามการใช้  

   เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง 

       เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงJSA-180 เครื่องชั่งน้ำหนักระบบสปริง

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลและวัดBMI

       เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงTCS-250LP  เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล TCS-250LP

      เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงRGT-200  เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตุ้มเลื่อน *** ของขาด

   เครื่องชั่งน้ำหนักอย่างเดียว 

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริง

       

   เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดไขมันในร่างกาย

        เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล พร้อมวัดมวลน้ำ ไขมัน มวลกระดูก EB9213H-5875 , EB9213H-5877

   เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก

       รายละเอียดและรุ่นติดต่อ Tel 0840887176

เครื่องชั่งน้ำหนักแบ่งตามการทำงานและการแปรผล

   เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริง 

   เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล  

   เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตุ้มเลื่อน 

       เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงRGT-200  เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตุ้มเลื่อน