เครื่องดูดเสมหะ , เครื่องซัคชั่น ซัคชั่น     เป็นอุปกรณ์เพื่อนำเสมหะออกจากทางเดินหายใจ

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 1735/2566

เครื่องดูดเสมหะ , เครื่องซัคชั่น

   เครื่องดูดเสมหะ

   เครื่องดูดเสมหะ , เครื่องซัคชั่น 7E-D

เครื่องดูดเสมหะ 7E-D
    64-2-2-2-0007763

 

   เครื่องดูดเสมหะ , เครื่องซัคชั่น 7A-23B

เครื่องดูดเสมหะ 7A-23B
           64-2-2-2-0007763

 

คำเตือน

-ใช้เครื่องตามคำแนะนำของแพทย์ และคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด

 

gertex medical