เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน มีจำหน่ายหลายรุ่น รายละเอียดเพิ่มเติม

ฆพ.1735/2566

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน

 

 oxygencon

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน

              มีจำหน่ายหลายรุ่น  

 

   เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-5W

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-5W

   เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-8W

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-8W

   เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-10W

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-5W , 7F-8W , 7F-10W
64-2-2-2-0006774

  เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน JAY10

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน JAY10
65-2-2-20001714

           

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน JAY-5BW 

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน JAY-5BW
             64-2-2-2-0006774

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 8F-3AW

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน 8F-3AW,8F-5AW

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 8F-5AW

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน 8F-3AW,8F-5AW
            64-2-2-2-0006774

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 9F-3BW

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน 9F-3BW
              64-2-2-2-0006774

  

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 7F-3NW

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน 7F-3NW
         64-2-2-2-0006774

 

คำเตือน
-ผู้จะใช้เครื่องได้ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
-ออกซิเจนที่ได้จากเครื่องจะทำให้มีประมาณออกซิเจนเข้มข้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต ในกรณีผู้ที่ต้องการบำบัดโดยการให้ออกซิเจนอาจมีอันตรายได้ ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้เครื่อง
-เนื่องจากออกซิเจนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเผาไหม้ ดังนั้นควรเก็บให้ห่างจากความร้อนหรือเปลวไฟ ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้ผสมก๊าซไนตรัสออกไซด์เพื่อใช้ในการดมยาสลบ
-ห้ามสูบบุหรี่หรือผู้อื่นที่สูบบุหรี่อยู่ในบริเวณใกล้เครื่องในขณะที่มีการเปิดใช้งาน

 

gertex medical