เครื่องพ่นยา Nebulizer  เครื่องพ่นละออง สำหรับพ่นละอองยา  รายละเอียด

ฆพ.1735/2566

เครื่องพ่นยา- Nebulizer

   #nebulizer

เครื่องพ่นยา- Nebulizer รุ่นต่างๆ

      เครื่องพ่นละออง402AI

เครื่องพ่นยา- Nebulizer 402AI
       65-2-2-2-0002527

         เครื่องพ่นละออง403AI

เครื่องพ่นยา- Nebulizer 403AI
           65-2-2-2-0002527

    

คำเตือน

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ และอ่านคำเตือนแต่ละผลิตภัณฑ์ในรายละเอียดแต่ละรุ่น