เครื่องวัดความดันโลหิต ฺBlood Pressure Monitor วัดความดันโลหิตค่าบน-ล่าง และอัตราการเต้นของหัวใจ เพิ่มเติม

ใบอนุญาติโฆษณาเครื่องมือแพทย์เลขที่ ฆพ.1735/2566

เครื่องวัดความดันโลหิต

 

    #BPM

เครื่องวัดความดันโลหิต รุ่นต่างๆ

เครื่องวัดความดันโลหิต รุ่น YE670A

เครื่องวัดความดันโลหิต รุ่น YE670A
      64-2-2-2-0008442

 

เครื่องวัดความดันโลหิต รุ่น YE670D

เครื่องวัดความดันโลหิตรุ่น YE670D
         64-2-2-2-0008442

เครื่องวัดความดันโลหิต รุ่น YE680E

 

เครื่องวัดความดันโลหิต รุ่น YE680A
        64-2-2-2-0008442

เครื่องวัดความดันโลหิต คำเตือน

gertex medical ติดต่อสอลถามรายละเอียด