เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน หรือ ผู้ต้องการคุมระดับน้ำตาลในเลือด เพิ่มเติม

ฆพ.1735/2566

 

เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

   BGM

เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด 

    เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด รุ่น305A

เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด รุ่น305A
         65-2-2-10006879

             

คำเตือนสำหรับผู้มีภาวะเบาหวาน

-ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องและไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดนี้ ในการวินิจฉัย รักษาโรคหรือสั่งยาด้วยตนเอง
-ก่อนใช้เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ควรอ่านฉลากเอกสารกำกับเครื่องและปฎิบัติตามทุกครั้ง
-หากมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือด โปรดติดต่อแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด สอบถามที่gertex medicalํี