เตียงผู้ป่วย-อุปกรณ์เสริม   

         เตียงคนไข้,เตียงผู้ป่วย,เตียงไฟฟ้า    เตียงผู้ป่วยออกแบบให้มีฟังก์ชันต่างๆ เช่น เตียง 2 ฟังก์ชัน  เตียง3ฟังก์ชัน 
         อุปกรณ์เสริม  : โต๊ะคร่อมเตียง ตู้ข้างเตียง   เพิ่มเติม

 

เตียงผู้ป่วย-อุปกรณ์เสริม : เตียงคนไข้ โต๊ะคร่อมเตียง เสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียง

 

 #hospital bed

เตียงผู้ป่วย-อุปกรณ์เสริม

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 1735/2566 ,  ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 1935/2566 

เตียงผู้ป่วย-อุปกรณ์เสริม  : เตียงผู้ป่วยรุ่นต่างๆ  เช่น เตียง 2 ฟังก์ชัน 

เตียง3ฟังก์ชัน ทั้งเตียงมือหมุนและเตียงไฟฟ้า

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า3ไก ราวสไลด์ SKD-A (A6K)

เตียงผู้ป่วย-อุปกรณ์เสริม เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า3ไก ราวสไลด์ SKD-A (A6K)

 

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า3ไก ราวปีกนก SKD-A (D6D) 

เตียงผู้ป่วย-อุปกรณ์เสริม เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า3ไก ราวสไลด์ SKD-A (A6K) เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไก ราวปีกนก SKD-A (D6D )

เตียงมือหมุน2ไก ราวสไลด์ SK-C1 (V2K) 

เตียงผู้ป่วยมือหมุน 2 ไก ราวสไลด์ SK-C1 (V2K )

เตียงมือหมุน 2 ฟังก์ชั่น GK211S-32 

เตียงมือหมุน 2 ฟังก์ชัน GK211S-32

เตียงมือหมุน3ไก ราวสไลด์  SK-CD1 (A3K)  

เตียงผู้ป่วยมือหมุน 3 ไก ราวสไลด์ SK-CD1 (A3K )

เปลหามฉุกเฉินแบบแผ่นบอร์ด SKB2A12   

เปลหามฉุกเฉินแบบแผ่นบอร์ด SKB2A12

เตียงผู้ป่วยรุ่นอื่นๆ  

1 เตียงมือหมุน 3 ฟังก์ชัน GK303S-32  65-2-3-2-0003387  64-2-3-2-0008746
2 เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ฟังก์ชัน FS3230W  64-2-3-2-0008746
3 เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า  2 ระบบ 5 ฟังก์ชัน FS3238WGZF4  64-2-3-2-0008746
4 เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 5 ฟังก์ชัน FS3239WGZF4  64-2-3-2-0008746

อุปกรณ์เสริม  

โต๊ะคร่อมเตียง

โต๊ะคร่อมเตียง YU610   

โต๊ะคร่อมเตียง YU610

ตู้ข้างเตียง

ตู้ข้างเตียง SKS002-W

ตู้ข้างเตียง

 

gertex medical

caution

 

 

บทความ

-เตียง