อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ JPD-FR202

อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ JPD-FR202   วัดได้ทั้งอุณหภูมิร่างกายและสิ่งของ วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดโดยไม่ต้องสัมผัส เก็บข้อมูลย้อนหลังได้ 20 ค่า  เพิ่มเติม

อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ JPD-FR202

Description

 

อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ JPD-FR202 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ  วัดอุณหภูมิโดยไม่ต้องสัมผัสด้วยระบบอินฟราเรด  เพิ่มเติม

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 1735/2566

เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิ JPD-FR202
64-2-2-2-0006449

    

     JPD-FR202

อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ JPD-FR202  คุณสมบัติ

วัดได้ทั้งอุณหภูมิร่างกายและสิ่งของ

วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดโดยไม่ต้องสัมผัส

เก็บข้อมูลย้อนหลังได้ 20 ค่า

คำเตือน/ข้อควรระวัง

ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายช่วง 30 นาทีหลังจากรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย หรืออาบน้ำ

  อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ JPD-FR202 ติดต่อgertex medical

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.