เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ   รายละเอียด

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 1735/2566

เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิ

   #thermometer

เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิ  รายการ

อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ JPD-FR202

เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิ JPD-FR202
64-2-2-2-0006449

อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ JPD-FR200

เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิ JPD-FR200
64-2-2-2-0006449

คำเตือนการวัดอุณหภูมิ

ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายช่วง 30 นาทีหลังจากรับประทานอาหาร     ออกกำลังกาย หรืออาบน้ำ

คำเตือน

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้