ติดต่อเวลามีปัญหา

posted in: Uncategorized | 0

  ติดต่อเวลามีปัญหา    โดยตรงกับทางบริษัท  สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง    ติดต่อผ่านหน่วยงานราชการ ติดต่อเวลามีปัญหา กรณีซื้อสินค้าแล้วมีปัญหามีขั้นตอนการร้องเรียนดังนี้  #contactGERTEX -ติดต่อบริษัทเกอร์เท็คซ์ เมดิคอล ได้หลายช่องทาง ดังนี้     #OCPB 2 กรณีไม่พอใจในการแก้ปัญหาสินค้าและบริการ สามารถติดต่อสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สายด่วน 1166

เตียงผู้ป่วย

posted in: Uncategorized | 0

  เตียงผู้ป่วย ออกแบบให้มีฟังชั่นต่างๆ¹(คำอธิบาย1) และเตียงคนไข้จะมีราวกันเตียงซึ่งปรับขึ้น-ลงได้เพื่อประโยชน์ด้านการดูแลคนไข้  นอกจากนี้เตียงคนป่วยมักมีล้อและที่ลอกล้อเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายคนไข้ การบังคับฟังชั่นต่างๆของเตียงยังมีทั้งบังคับไฟฟ้าและบังคับมือ²  (คำอธิบาย2)  คำอธิยาย 1 ฟังชั่นต่างๆของ เตียงผู้ป่วย ,เตียงคนไข้,เตียงไฟฟ้า  ได้แก่ – ปรับความสูงต่ำของเตียงได้  ฟังชั่นนี้ทำให้สะดวกต่อการขึ้นลงเตียงของคนไข้ และสะดวกต่อผู้ดูแลคนไข้ในการทำกิจกรรมต่างๆในการดูแลคนไข้      -ปรับหลังถึงศีรษะขึ้น-ลงได้ ทำให้สะดวกต่อคนไข้และผู้ดูแลในการนั่งขึ้นของคนไข้ เมื่อป้อนอาหาร ยา  นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในคนไข้บางโรคที่นอนราบไม่ได้ เช่น คนไข้ที่มีปัญหาด้านการหายใจที่ไม่สามารถนอนราบได้ -ปรับต้นขา-ปลายเท้าขึ้นลงได้ ช่วยในการขยับตัว หรือในบางโรคที่จำเป็น -ปรับหัวขึ้น-ลงได้ สำหรับลูกค้าบางโรค เช่น บาดเจ็บบางตำแหน่ง -ปรับปลายเท้าขึ้น-ลงได้ สำหรับลูกค้าบางโรค เตียงที่มีคุณสมบัติ 1 อย่าง เช่น ปรับสูงได้ เรียกเตียง1ไก ,  เตียงที่มีคุณสมบัติ … Continued