ติดต่อเวลามีปัญหา

posted in: Uncategorized | 0

 

ติดต่อเวลามีปัญหา

   โดยตรงกับทางบริษัท  สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง

   ติดต่อผ่านหน่วยงานราชการ

ติดต่อเวลามีปัญหา

ติดต่อเวลามีปัญหา

กรณีซื้อสินค้าแล้วมีปัญหามีขั้นตอนการร้องเรียนดังนี้

 #contactGERTEX

-ติดต่อบริษัทเกอร์เท็คซ์ เมดิคอล ได้หลายช่องทาง ดังนี้ 

 

ติดต่อเวลามีปัญหา บริษัทเกอร์เท็คซ์

 #OCPB

2 กรณีไม่พอใจในการแก้ปัญหาสินค้าและบริการ สามารถติดต่อสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ติดต่อเวลามีปัญหา สคบ

สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สายด่วน 1166

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *