เตียงผู้ป่วย

posted in: Uncategorized | 0

 

เตียงผู้ป่วย ออกแบบให้มีฟังชั่นต่างๆ¹(คำอธิบาย1) และเตียงคนไข้จะมีราวกันเตียงซึ่งปรับขึ้น-ลงได้เพื่อประโยชน์ด้านการดูแลคนไข้  นอกจากนี้เตียงคนป่วยมักมีล้อและที่ลอกล้อเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายคนไข้ การบังคับฟังชั่นต่างๆของเตียงยังมีทั้งบังคับไฟฟ้าและบังคับมือ²  (คำอธิบาย2) 

เตียงผู้ป่วย ฟังชั่นต่างๆ

คำอธิยาย 1 ฟังชั่นต่างๆของ เตียงผู้ป่วย ,เตียงคนไข้,เตียงไฟฟ้า  ได้แก่

– ปรับความสูงต่ำของเตียงได้  ฟังชั่นนี้ทำให้สะดวกต่อการขึ้นลงเตียงของคนไข้ และสะดวกต่อผู้ดูแลคนไข้ในการทำกิจกรรมต่างๆในการดูแลคนไข้     

เตียงผู้ป่วย ฟังชั่น1

-ปรับหลังถึงศีรษะขึ้น-ลงได้ ทำให้สะดวกต่อคนไข้และผู้ดูแลในการนั่งขึ้นของคนไข้ เมื่อป้อนอาหาร ยา  นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในคนไข้บางโรคที่นอนราบไม่ได้ เช่น คนไข้ที่มีปัญหาด้านการหายใจที่ไม่สามารถนอนราบได้

เตียงผู้ป่วย ฟังชั่น4

-ปรับต้นขา-ปลายเท้าขึ้นลงได้ ช่วยในการขยับตัว หรือในบางโรคที่จำเป็น

เตียงผู้ป่วย ฟังชั่น3

-ปรับหัวขึ้น-ลงได้ สำหรับลูกค้าบางโรค เช่น บาดเจ็บบางตำแหน่ง

-ปรับปลายเท้าขึ้น-ลงได้ สำหรับลูกค้าบางโรค

เตียงผู้ป่วย ฟังชั่น5

เตียงที่มีคุณสมบัติ 1 อย่าง เช่น ปรับสูงได้ เรียกเตียง1ไก ,  เตียงที่มีคุณสมบัติ 2 อย่าง เช่น ปรับระดับหลังได้ และปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าได้ เรียกเตียง 2 ไก  ตามลำดับจนถึง เตียง 5 ไก

คำอธิบาย 2 เตียงแบ่งตามวิธีบังคับฟังชั่นต่างๆ  คือ เตียงบังคับมือ เตียงบังคับด้วยไฟฟ้า และปัจจุบันมีเตียง 2 ระบบคือ เตียงที่บังคับได้ทั้งไฟฟ้าและบังคับมือ

เตียงรุ่นต่างๆ

gertex medical

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *